lunes, 24 de marzo de 2014

Quén somos? Equipo A

Por qué estamos aquí? Equipo A

Qué facemos aquí?

Colaborapps en Escolatic

Qué temos en común?

Quén somos? Animais pintados

Tarefa obradoiro